uitwerpselen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Een mengsel van urine en faeces dat door de cloaca (een gemeenschappelijke opening voor de anus, urineleider en genitale opening) wordt uitgescheiden. De samenstelling varieert. Bij nestjongen van veel zangvogels is elk uitwerpsel in een gelatineus membraan verpakt, zodat de ouder het in een keer kan meenemen en elders kan laten vallen. De urine is wit als gevolg van onoplosbare zouten en vormt vaak een wit kapje om de faeces. Bij kolonies stapelen de uitwerpselen zich vaak op en vormen dan een dikke laag, ook bekend onder de naam 'guano' (zie aldaar).