adaptatie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

1. Evolutionair. Eigenschap van een organisme, verkregen door de werking van natuurlijke selectie op het genotype en resulterend in een verhoogde fitness. Dit is een langdurig proces.
2. Fysiologisch. Een fysiologische verandering in een organisme veroorzaakt door blootstelling aan bepaalde milieuomstandigheden, waarna dit organisme zich beter aan deze omstandigheden kan aanpassen (bijvoorbeeld het bruin worden van de huid na blootstelling aan zonneschijn).
3. Zintuiglijk. Een kortstondige verandering in de prikkelbaarheid van een zintuig door constante stimulatie.

Alternative forms voor adaptatie : aangepast, aanpassing, aanpassingen, adaptaties.