arenden
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Naam van de soortgroep van de subfamilie Accipitrinae (haviken, buizerds en arenden), Milvinae (wouwen en visarenden) en Circaetinae (slangenarenden) van de familie Accipitridae of 'havikachtigen' (Falconiformes, onderorde Falcones). De Visarend Pandion haliaetus is de enige vertegenwoordiger van de familie Pandionidae. Zie 'haviken' voor familiekenmerken. Onder de echte arenden (met een wereldwijde verspreiding) vinden we ook de grootste en sterkste roofvogels en de grootste vliegende vogels. Ze hebben een spanwijdte van 1,2 tot 2,5 m en wegen 1 tot 7 kg. Alle zijn relatief groot en 'agressief'. Ze jagen op zoogdieren (ook de grotere), vogels en reptielen. Sommige (met name Aquila-soorten) eten ook aas of beroven andere roofvogels van hun prooi. De kleinere soorten zijn de zeer actieve Havikarend en Dwergarend, de grootste en sterkste is de Harpij-arend uit tropisch Zuid-Amerika. Enkele genera hebben bevederde tarsi. Slangenarenden leven voornamelijk van slangen en andere reptielen en hebben speciaal hiertoe aangepaste poten met korte, zeer sterke, ruwe tenen. Als ze een slang gevangen hebben verbrijzelen ze eerst de kop, waarna de slang in zijn geheel naar binnen gaat. Hun jachttechniek is als die van andere arenden: rondzweven of speuren vanaf een uitkijkpost. Ze bewonen open gebieden met verspreide bomen en struiken. Slangenarenden bewonen de Oude Wereld en hebben een hoofdzakelijk Afrikaanse verspreiding. De zeearenden van de geslachten Haliaaetus en Ichthyophaga (subfamilie Milvinae) zijn eveneens zeer grote roofvogels en leven vooral van vis. Ze komen over vrijwel de gehele wereld voor.

Alternative forms voor arenden : Aquila, arend, Circaetus, Haliaeetus, Hieraaetus, Pandion.

eagles.jpg

arenden