balts
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Soortspecifiek gedrag dat bij onderlinge communicatie een signaalfunctie heeft. Zowel zichtbare als vocale (en gemengde) balts komt voor, maar doorgaans wordt 'balts' gebruikt voor de zichtbare vormen van dit gedrag, terwijl de vocale balts 'zang' genoemd worden (zie aldaar). Het zichtbare gedrag bestaat uit een reeks houdingen en gedragingen die afgeleid zijn van meer basale, alledaagse handelingen, zoals nestbouw of verenpoetsen, maar veelal sterk overdreven uitgevoerd. Deze handelingen zijn in de loop van de evolutie aangepast (geritualiseerd) aan de nieuwe betekenis en zijn stereotiep geworden. Balts wordt vaak uitgevoerd als zich een combinatie van conflicterende situaties voordoet; zo wordt bijvoorbeeld dreiggedrag veroorzaakt door een neiging tot aanvallen zowel als vluchten. Dit gedrag wordt ambivalentie genoemd. Baltsgedrag kan in de volgende categorie├źn worden ingedeeld: 1) dreigen, 2) onderdanig gedrag (om agressief gedrag van het andere, dominante individu te onderdrukken), 3) bedelen, 4) sexueel gedrag, 5) groeten en nestaflossing, 6) sociaal gedrag (bijvoorbeeld als een individu zich bij een groep aansluit) en 7) anti-predatorgedrag.

Alternative form voor balts : ambivalentie.