fazant
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor soorten behorend tot de familie Phasianidae (Galliformes, onderorde Galli), in het meervoud gebruikt om de gehele familie mee aan te duiden, in het Nederlands in het enkelvoud betrekking hebbend op de Fazant Phasianus colchicus. De familie Phasianidae worden in het Nederlands ook wel hoenders genoemd en dan gemakshalve samen genomen met de verwante ruigpoothoenders Tetraonidae (zie aldaar), of zelfs met alle families binnen de Galliformes. Fazanten zijn terrestrisch levende vogels die ook op de grond broeden, maar 's nachts in bomen slapen. Ze hebben korte ronde vleugels die, mede door het zware gewicht van de vogels, ervoor zorgen dan ze slechts korte vluchtjes kunnen maken. Deze vluchten zijn echter wel krachtig en zeer snel. De snavel is kort en dik en dient als graafwerktuig; de bovensnavel steekt iets voorbij de ondersnavel uit. Het dieet bestaat uit zaden, bessen, bladeren, wortels en terrestrische evertebraten. Patrijzen zijn doorgaans kleiner dan fazanten, met kleinere snavels, zwakkere poten en kortere staarten. Kwartels zijn nog kleiner, maar hebben vaak wel relatief langere vleugels.

Alternative forms voor fazant : Alectoris, Coturnix, fazanten, kwartel, kwartels, patrijs, patrijzen, Perdix, Phasianus.

pheasant.jpg

fazant