guano
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

De op natuurlijke wijze uitgedroogde, stikstofhoudende mest van visetende zeevogels, een van de beste organische meststoffen. Guano kan alleen ontstaan en in grote hoeveelheden behouden blijven onder bepaalde klimatologische omstandigheden. Droogte is noodzakelijk, maar ook een overmaat aan vis en voldoende nestplaatsen, zodat een grote hoeveelheid vogels op een locatie kan broeden. Het zijn met name de rotsige eilanden aan de rand van het continentale plat bij Peru en Chili die aan deze voorwaarden voldoen.