haviken
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor soorten behorend tot de familie Accipitridae (Falconiformes, onderorde Falcones). Haviken of havikachtigen wordt wel gebruikt om de gehele familie mee aan te duiden. Naast de gieren (zie aldaar) is de familie in diverse subfamilies opgedeeld: 1) Accipitrinae (echte haviken, waaronder sperwers, buizerds en arenden); 2) Circaetinae (slangenarenden, zie 'arenden'); 3) Circinae (kiekendieven, zie aldaar); 4) Polyboroidinae (kaalkopkiekendieven); 5) Milvinae (echte wouwen en zeearenden); 6) Perninae (wespendieven enzovoort); 7) Elaninae (grijze wouwen); 8) Machaerhamphinae (Vleermuiswouw, monotypisch). Zie de groepsnamen voor een korte beschrijving van de subfamilies. In het Engels worden vertegenwoordigers van de Accipitrinae 'hawk' genoemd, terwijl in Amerika vele roofvogels de naam 'hawk' dragen, ook vertegenwoordigers van andere groepen. In grootte loopt de groep uiteen van kleine sperwers tot giergrote arenden. Evenals bij de meeste roofvogels is het vrouwtje doorgaans groter dan het mannetje en vaak wat minder fel gekleurd. Evenals bij de Falconiformes hebben haviken een haaksnavel met een kale wasachtige basis aan de bovensnavel, waarin zich de neusgaten bevinden, en sterke grijppoten met forse gebogen nagels. Afgezien van de aasetende gieren jagen de meeste overdag actief op levende prooi. De meeste broeden in bomen, maar enkele arenden en buizerds bouwen hun nest van takken en twijgen op rotsrichels. De grote soorten bouwen vaak enorme nesten, waarnaar ze jaarlijks terugkeren. De echte havikachtigen kunnen worden onderverdeeld in kleinere groepen: de kleine tot middelgrote haviken (genera Accipiter, Melierax en Urotriorchis), met snelle onstuimige vlucht, die in bossige omgeving voorkomen en vooral van vogels leven die ze vaak in de vlucht slaan, maar ook wel op kleinere reptielen, zoogdieren en grote insecten jagen; de grotere havikachtigen (spanwijdte 100-160 cm) met zeilvlucht die in open bosgebieden en savanne leven en vooral op zoogdieren en reptielen jagen, maar soms ook wel op vogels. Tot deze groep worden ook de buizerds gerekend. De derde groep omvat de zeer grote roofvogels met een spanwijdte van 120-250 cm; deze worden doorgaans arenden genoemd.

Alternative forms voor haviken : Accipiter, Elanus, havikachtigen, Milvus, sperwers, wouwen.

hawks.jpg

haviken