koekoeken
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Nederlandse naam van leden uit de familie der Cuculidae (orde Cuculiformes, ± 127 soorten). In het Nederlands zelfstandig gebruikt voor de Koekoek Cuculus canorus, waar de naam afkomstig is van de roep (zie ook 'onomatopee'). Andere namen voor tropische leden van deze familie zijn ani, malkoha en coua. De onderfamilie Cuculinae omvat de typische koekoeken, met hun karakteristieke broedparasitisme, hetgeen de andere leden van de familie niet hebben. De kleinste koekoeken zijn 16 cm (zo groot als een forse Huismus), de grootste 70 cm (zo groot als een Raaf); alle hebben een langwerpig lichaam en een matig lange nek. De staart is meestal matig lang, maar kan zeer lang zijn, trapvormig (het breedst in het midden). De poten zijn kort, behalve bij de op de grond levende soorten, en 'zygodactiel', dat wil zeggen met twee opponeerbare tenen (zie 'poot' en 'teen'). Ze hebben alle stevige, iets gebogen, matig lange en soms zware snavels. Het verenkleed ziet er 'los' uit. Vaak is er kleurige naakte huid rondom het oog aanwezig. Koekoeken (in de breedste zin van het woord) zijn solitair (behalve in 1 geslacht) en boombewonend. Slechts enkele soorten leven op de grond. Ze eten hoofdzakelijk insecten, maar weekdieren, kleine gewervelden en fruit worden ook wel genuttigd. De karakteristieke parasitaire koekoeken komen alleen in de Oude Wereld voor, maar zijn hierbinnen wijd verspreid. De Koekoek Cuculus canorus broedt door het gehele Palearctische gebied en trekt 's winters naar Afrika en Zuid-Azië. Het broedparasitisme houdt in dat een ei in het nest van een andere vogelsoort wordt gelegd, die dit ei uitbroedt en voor het jong zorgt. Dit heeft tot allerlei aanpassingen geleid, zoals een reductie in afmetingen van het ei en de lengte van de broedperiode, maar ook tot evolutie van mimicry (het ei is in kleur, tekeningen afmetingen aangepast aan dat van de gastheer). Ook aanpassingen aan het gedrag van de jongen zijn het gevolg geweest, zoals het uit het nest werpen van eieren en andere jongen van de gastheer, om zeker te zijn van voedsel en andere verzorging.

Alternative forms voor koekoeken : Clamator, Cuculus, koekoek.

cuckoos.jpg

koekoeken