monosyllabisch
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Heeft betrekking op geluid van vogels, hier bedoeld een geluid dat uit een enkele lettergreep bestaat. Zie ook 'syllabe'.

Alternative form voor monosyllabisch : monosyllabe.