offshore
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Een ingeburgerde Engelse term waarmee de zone tussen kustwateren (meestal enkele kilometers uit de kust) totaan de rand van het continentale plat wordt aangeduid, maar hier betrekking heeft op de ecologische scheiding die tussen zeevogelgroepen gemaakt kan worden: 1) kustgebonden soorten, 2) soorten die offshore voorkomen, 3) soorten die pelagisch leven. De offshore voorkomende en werkelijk pelagisch levende soorten worden als 'echte' zeevogels beschouwd. Vogels behorend tot de offshore-groep leven continu op zee, behalve als ze broeden. Ze zwerven echter zelden voorbij de rand van het continentale plat.