oor
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

In grote lijnen komt het vogeloor overeen met dat van andere gewervelde dieren en is het onder te verdelen in een buiten-, midden- en binnenoor. Het buitenoor is eenvoudig: slechts een met veren (oordekveren) bedekte buis (meatus) die doorloopt tot aan het trommelvlies, dat zich juist achter het kaakgewricht bevindt. Bij sommige vogelsoorten ontbreekt de bevedering, zodat de gehooropening zichtbaar is. Bij uilen is de meatus vergroot en complexer van bouw dan bij andere vogels. Geluid wordt door het trommelvlies via de met lucht gevulde holte van het middenoor naar het binnenoor geleid, met name naar het slakkenhuis (cochlea). Dit is het auditieve deel van het binnenoor; in de andere delen ervan zetelen de evenwichtsorganen. Vogels hebben in vergelijking tot zoogdieren een kleiner auditief spectrum (slechts een of twee octaven), maar een sneller reactievermogen op auditieve prikkels. Andere gehoorfuncties (bijvoorbeeld onderscheid tussen toonhoogte en absolute gevoeligheid voor geluid) zijn vermoedelijk gelijk.

Alternative form voor oor : oren.

head.jpg

oor