papegaaiduiker
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor soorten behorend tot de genera Fratercula, Cerorhinca en Lunda van de familie Alcidae (alken of alkachtigen). Zonder toevoegingen gebruikt voor de enige Noord-Atlantische vertegenwoordiger, de Papegaaiduiker Fratercula arctica. Zie 'alken' voor kenmerken van de genera. Papegaaiduikers behoren tot de kleinere alken. Ze broeden in nauwe rotsspleten en -scheuren of in zelfgegraven holen in de grond. De poten zijn hiervoor goed uitgerust en hebben scherpe nagels. Gedurende het broedseizoen hebben de meeste soorten versierselen in de vorm van verlengde kopveren en kleurige platen op de snavel. Papegaaiduikers en hun eieren vormen een belangrijke eiwitbron voor bewoners van arctische streken.

Alternative forms voor papegaaiduiker : Fratercula, Papegaaiduiker, papegaaiduikers.

puffins.jpg

papegaaiduikers