predatie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Predatie is het consumeren van individuen van een soort, door leden van, meestal, een andere soort, de predator. Een groot aantal vogelsoorten dient tot prooi voor andere dieren; aan de andere kant zijn er ook veel roofvogels (ordes Falconiformes en Strigiformes bijvoorbeeld) die op andere dieren, waaronder vogels, prederen. Zij worden zelden zelf gepredeerd.

Alternative forms voor predatie : predator, predatoren, prederen, prooi, prooien.