teen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Vogels hebben vier tenen aan elke poot, sommige slechts drie terwijl de Struisvogel de enige vogel is met twee tenen. De manier waarop ze aan de poot zitten heeft te maken met hun functie. De meerderheid van de vogels heeft drie naar voren wijzende tenen en een teen, de eerste of hallux, aan de achterzijde van de poot. Andere typen zijn: 1) twee tenen naar voren en twee naar achteren wijzend (zygodactyl); 2) de buitenste (vierde) teen kan zowel naar voren als naar achteren gedraaid worden, zoals bij uilen; 3) de eerste teen kan ook voorwaarts gedraaid worden; 4) allevier tenen wijzen permanent naar voren (pamprodactyl); 5) de derde en vierde teen zijn gedeeltelijk vergroeid met een enkele brede 'voet'zool. De meeste watervogels hebben zwemvliezen tussen de tenen, zodat de poot in zijn geheel als peddel gebruikt kan worden. Zie ook 'poot'.

Alternative forms voor teen : pamprodactyl, tenen, zygodactyl.

bird_topography.jpg

tenen