toendra's
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Boomloos terrein, meestal ten noorden van de 10° isotherm. Ten noorden van deze isotherm komt de gemiddelde temperatuur van de warmste maand hier niet boven en kunnen bomen niet meer groeien. Soms wordt het begrip ook toegepast voor alpien gebied. Toendra wordt daarnaast gekarakteriseerd door zeer lage wintertemperaturen, korte koele zomers, permafrost en een oppervlak begroeid met korstmossen, mossen en lage kruidachtige en houtige gewassen.

Alternative form voor toendra's : toendra.