zone
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Een zone is een langgerekte band of regio die van andere onderscheiden wordt door gemeenschappelijke kenmerken die in de naam besloten liggen. Het is vaak een gebied of onderverdeling van een biogeografische regio met een karakteristiek dieren- en plantenleven. In de zoölogie worden zes grote regio's en een kleinere zoögeografische zone onderscheiden (zie afbeelding): 1) Palearctische regio - Europa, Noord-Afrika en noordelijk Azië; 2) Ethiopische regio - Afrika ten zuiden van de Sahara; 3) Oriëntaalse regio - tropisch Azië en westelijk Indonesië; 4) Australaziatische regio - oostelijk Indonesië, Papua-Nieuw Guinea, Australië, Nieuw-Zeeland en Polynesië; 5) Nearctische regio - Noord- en Centraal-Amerika ten noorden van de tropen; 6) Neotropische regio - tropisch Centraal-Amerika en Zuid-Amerika. De Malagasische regio of zone omvat Madagascar en nabijgelegen eilanden en wordt wel als een kleine maar belangwekkende subregio gezien vanwege de geïsoleerde positie en karakteristieke fauna. Palearctis en Nearctis vertonen veel faunistische overeenkomsten en worden vaak samen genomen onder de naam Holarctis. Noord- en Zuid-Amerika worden samen genomen onder de naam Nieuwe Wereld, waarbij de rest van de wereld automatisch onder de Oude Wereld valt.

Alternative forms voor zone : Australaziatisch, Ethiopisch, Holarctisch, Malagasisch, Nearctisch, Nieuwe Wereld, Oriëntaals, Oude Wereld, Palearctisch, zones, zoögeografische regio's.

zones.jpg

zones