Verspreiding

In de Atlas worden voor elke soort zeven kaarten gegeven, één kaart voor het Westpalearctische gebied en zes meer gedetailleerde kaarten. Binnen de Atlas kan je door middel van een geografische zoekopdracht uitvinden welke vogelsoorten in een bepaald gebied voorkomen (in winter en/of zomer), verspreidingsgebieden vergelijken of het aantal soorten in een bepaald gebied weergeven.

"Vogels van Europa" bevat ook kaarten waarop de verspreiding in Europa tot 30° OL wordt aangegeven. Op deze kaarten wordt aangegeven waar de soort regelmatige broedvogel is (in blauw, naast het zonnetje), maar dit hoeft niet te betekenen dat de soort een aaneengesloten verspreidingsgebied heeft. Het aantal broedvogelsoorten kan tussen landen onderling aanzienlijk verschillen en bovendien komen vogels in specifieke habitats voor.

De kaarten geven voor trekvogels ook informatie over de verspreiding in de winter (in lichtblauw, naast het sneeuwpoppetje). Bij veel soorten overlappen het zomer- en winterverspreidingsgebied geheel of gedeeltelijk; op de kaarten is deze overlap in donkerblauw weergegeven (naast het gecombineerde zonnetje en sneeuwpoppetje).