Vogels van Europa

Met Vogels van Europa kan je vogels determineren op grond van uiterlijk en geluid (zang of roep). Voorts geeft het programma van 447 soorten informatie over de verspreiding in Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië, over het habitat, en worden sonogrammen en eieren afgebeeld.

Er staan, naast alle soorten die in Europa broeden, ook doortrekkers en wintergasten. Er zijn twee soorten verspreidingskaarten opgenomen. De kaarten bij de soortbesprekingen omvatten Continentaal-Europa, het Middellandse Zeegebied, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland. De interactieve kaarten onder 'Atlas' gaan tot 45° oosterlengte, Madeira, de Canarische Eilanden, Noord-Afrika en Klein-Azië (zie 'Verspreiding' voor meer informatie over deze kaarten).

Om de determinatie te vergemakkelijken geeft het programma illustraties in kleur (of in zwart-wit als je geen kleurenmonitor hebt), verspreidingskaarten, kan zang of roep beluisterd worden en wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste veldkenmerken. Het programma biedt tevens de mogelijkheid eieren van een groot aantal Europese soorten te determineren; de afbeeldingen van de eieren worden op ware grootte op het scherm weergegeven. De inleidende hoofdstukken geven algemene informatie over vogels, in het glossarium worden de vele technische termen uitgelegd.

De informatie en illustraties voor dit programma zijn hoofdzakelijk origineel, of gebaseerd op de meest recente standaardwerken, behalve de afbeeldingen van de eieren die uit Bädeker (1863) zijn overgenomen.