aggregatie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Groep(en) vogels, meestal groep, troep of vlucht genaamd. Twee basisfactoren liggen ten grondslag aan aggregatie: 1) groepsvorming door sociaal gedrag, of 2) groepsvorming onder invloed van alleen ecologische factoren (voedsel, bescherming, enzovoort). Groepen kunnen bestaan uit slechts één soort (monospecifiek, bijvoorbeeld Spreeuwen in de herfst), maar gemengde troepen komen ook voor. In het laatste geval betreft het vaak soorten met andere fourageermethoden (bijvoorbeeld rondzwervende wintertroep van mezen en vinken). Zie ook 'troep'.

Alternative form voor aggregatie : aggregaties.