alpien
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Behorend tot of betrekking hebbend tot het hooggebergte. Alpiene gebieden liggen doorgaans boven de boomgrens.

Alternative form voor alpien : alpiene.