broedseizoen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

De periode waarin een vogel een ei legt, uitbroedt en de jongen opgevoed tot het stadium waarin ze kunnen vliegen. Soms worden ook de periode van paren en nestbouwen tot het broedseizoen gerekend. De meeste vogelsoorten leggen hun eieren gedurende slechts enkele weken of maanden per jaar. De aanvang van het broedseizoen wordt bepaald door factoren als klimaat, beschikbaarheid van broedplaatsen en voedsel en de fysiologische gesteldheid van de vogel. In West-Europa bijvoorbeeld zorgt een combinatie van deze factoren (waarvan de beschikbaarheid van voedsel vaak het belangrijkst is) ervoor dat de meeste vogels in het voorjaar of het begin van de zomer broeden. Zelfs in de tropen, waar in grote gebieden weinig variatie is tussen seizoenen, broeden vogels slechts in bepaalde perioden van het jaar.