buizerden
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor alle soorten behorend tot het geslacht Buteo (buizerds of buizerden) van de subfamilie Accipitrinae en van het geslacht Pernis (wespendieven) van de subfamilie Perninae, beide uit de familie Accipitridae, orde Falconiformes. In Amerika worden buizerds vaak 'hawks' (haviken) genoemd en is 'buzzard' (buizerd) een foutieve naam voor leden van de familie der Cathartidae (gieren van de Nieuwe Wereld). Buizerds zijn grote roofvogels (spanwijdte 90-160 cm). Ze maken vaak lange glij- of zeilvluchten. Het zijn bewoners van boslandschappen en open gebieden, waaronder moerassen en gebergten. Ze komen over de hele wereld voor, behalve in Australaziƫ en Maleisiƫ. Ze worden gekenmerkt door brede vleugels en een korte staart en voeden zich voornamelijk met zoogdieren, reptielen en soms vogels, die op de grond gevangen worden. Vrouwtjes zijn in het algemeen iets groter dan mannetjes. Enkele soorten zijn trekvogel (vooral in het hoge noorden broedende soorten als de Ruigpootbuizerd Buteo lagopus). Wespendieven zijn buizerdachtige vogels die alleen in de Oude Wereld voorkomen en grotendeels van insecten leven. De Wespendief Pernis apivorus eet voornamelijk larven en honing uit bijen- en wespennesten. Hij broedt in Europa en overwintert in Afrika.

Alternative forms voor buizerden : buizerd, Buteo, Pernis, wespendief, wespendieven.

buzzards.jpg

buizerds