ganzen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor de grotere soorten behorend tot de familie Anatidae, met name in het tribus Anserini, oftewel zwanen en echte ganzen, van de subfamilie Anserinae. De naam wordt ook wel gebruikt om de ganzen te scheiden van de eenden, beide in de familie Anatidae, maar eenden behorend tot de subfamilie Anatinae. In sommige gevallen wordt verwarring gewekt doordat het suffix gans wordt gebruikt voor een vogel behorend tot een andere vorm (bijvoorbeeld Nijlgans, behorend tot de Anatinae, of Trapgans, oud synoniem voor vogels in de familie Trappen, Otidae). Ook wordt gans wel gebruikt om het vrouwtje aan te duiden, waarbij het mannetje dan gent wordt genoemd. Zie ook 'eenden'. De leden van de familie zijn hoofdzakelijk aan water gebonden, maar ganzen doorgaans minder dan eenden. Alle Anatidae hebben lange nekken, vrij platte stompe snavels en zwemvliezen tussen drie tenen. De vrouwtjes bekleden het nest met dons dat ze uit hun eigen borst plukken. De jongen zijn nestvlieders en verlaten het nest al spoedig na het uitkomen. Alle ganzen en eenden ruien hun slagpennen in een keer en maken dus een periode door van drie tot vier weken waarin ze geheel niet kunnen vliegen, altijd juist na het broedseizoen. De echte ganzen (14 soorten, subfamilie Anserinae) kunnen onderverdeeld worden in 'grauwe ganzen' (Anser spec.) en 'zwartwitte ganzen' (Branta spec.). Ganzen zijn voorzichtige, vaak schuwe vogels die zich buiten het broedseizoen in groepen ophouden, gezamenlijk grazen en vaak in V-formaties vliegen. Ze komen uitsluitend op het Noordelijk Halfrond voor; de meeste broeden in arctische of subarctische streken en trekken in het najaar zuidwaarts. Ondanks deze trekneigingen liggen de routes vast en kunnen van diverse soorten verschillende geografische rassen worden onderscheiden, onder meer dankzij de reproductieve isolatie, hun traditionele overwinteringsgebieden en de sterke paarband. In tegenstelling tot eenden vertonen ganzen vrijwel geen sexuele dimorfie in verenkleed. De Grauwe Gans Anser anser, binnen het Palearctisch gebied wijd verspreid, is de stamvader van veel gedomesticeerde ganzen. De Ekstergans is het enige lid van de subfamilie Anseranatinae, een afwijkende en schijnbaar primitieve groep (onder andere met gedeeltelijke zwemvliezen en geen periode waarin ze niet kunnen vliegen). Zie ook 'eenden' en 'zwanen'.

Alternative forms voor ganzen : Anser, Branta, gans.

geese.jpg

ganzen