gedomesticeerd
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Door mensen gehouden. Domesticatie is een eeuwigdurende aanpassing van dieren aan het leven bij mensen. Voortplanting en levensonderhoud wordt door de mens in de hand gehouden. Veel vogelsoorten zijn in de loop der tijden gedomesticeerd, hoewel een aantal ervan nauwelijks van hun nog in het wild levende voorouders te onderscheiden zijn (bijvoorbeeld Grasparkiet), terwijl andere daarvan nu wezenlijk verschillen (bijvoorbeeld sommige kippenrassen).

Alternative form voor gedomesticeerd : domesticatie.