gedrag
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Het totaal aan karakteristieke en herhaald optredende eigenschappen in activiteit en houding van een vogel. Vele factoren beïnvloeden de ontwikkeling van gedragspatronen en deze kunnen op zich weer veranderen als de vogel het volwassen stadium bereikt. De bestudering van gedragspatronen wordt ethologie genoemd. Twee typen gedrag kunnen onderscheiden worden: instinctief gedrag (informatie die vastligt in het genetisch materiaal van de vogel en 'automatisch' uitgevoerd wordt, bijvoorbeeld trekgedrag) en aangeleerd gedrag (kennis die opgedaan is door middel van een leerproces, bijvoorbeeld inprenting). Tijdens agressieve reacties, balts, nestbouw en ouderschap worden verschillende specifieke gedragingen vertoond. Zie ook 'balts'.

Alternative forms voor gedrag : gedraagt, gedragen.