groep
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Een aantal vogels bijeen. Twee factoren zijn de oorzaak voor het bijeenkomen van vogels: 1) sociaal gedrag, 2) ecologische factoren (voedsel, beschutting, enzovoort). Er zijn verschillende groepen te onderscheiden: slecht-weer groepen (als reactie op atmosferische omstandigheden), waarbij de vogels vaak wegtrekken of lokaal verplaatsen; seizoensgroepen (met name in gematigde zones vormen zangvogels 's winters vaak groepen, terwijl ze tijdens het broedseizoen gepaard voorkomen); permanente groepen (sommige soorten komen het gehele jaar in groepen voor, bijvoorbeeld sommige soorten wevers, zeevogels, vinken). Groepen kunnen uit een (monospecifiek) of meerdere soorten bestaan. In het laatste geval zijn er vaak vogels met verschillende fourageergewoonten bijeen. 'Vlucht' wordt wel speciaal voor ganzen gebruikt.

Alternative forms voor groep : troep, vlucht.