grens
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Met grenzen wordt hier bedoeld overgangszones tussen verspreidingsgebieden. Het zijn geen scherpe lijnen maar veeleer (smalle) gebieden.

Alternative form voor grens : grenzen.