kolonie
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Groep samenlevende individuen (bijna altijd van dezelfde soort). Normaal gesproken vormen vogels alleen kolonies op een speciale plaats tijdens het broedseizoen. Zie ook 'aggregatie'.

Alternative forms voor kolonie : koloniaal, kolonies.