kustgebonden
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Verwijst naar watervogels en zeevogels die in de nabijheid van de kust op zee verblijven, in tegenstelling tot pelagische vogels, die zich boven (zeer) diep water ophouden, vaak honderden kilometers van land verwijderd de rand van het continentale plat, en daar een groot deel van het jaar verblijven. Kustgebonden vogels rusten vaak op het land. Onder kustgebonden soorten vallen de meeste meeuwen, aalscholvers en zee-eenden. Ze hebben een continentale verspreiding die begrensd wordt door oceanische barrières. Pelagische soorten broeden vaak op eilanden en eten vooral pijlinktvis en planctonische organismen, zoals kreeftachtigen.

Alternative form voor kustgebonden : pelagisch.