kwikstaarten
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor de 10 soorten kwikstaarten in het genus Motacilla in de familie Motacillidae (Passeriformes, onderorde Oscines). Eveneens in deze familie zijn de piepers van het genus Anthus opgenomen. Kwikstaarten zijn kleine tot middelgrote zangvogels met een lange staart die continu op en neer gewipt wordt. Piepers wippen minder vaak met hun staart. Ze hebben alle een dunne snavel, vrij lange tarsi en stevige lange tenen met relatief lange achternagels. De meeste bewonen graslanden of ander open gebied, waaronder rivieroevers en moerassen en zijn vrijwel altijd lopend of rennend op de grond te vinden. Ze eten allerlei insecten en andere ongewervelden, maar soms ook wel zaden. Roep en zang zijn weinig gevarieerd en bestaan uit een serie herhaalde frases. Een nagenoeg complete rui wordt in de nazomer doorgemaakt, meestal volgt er nog een onvolledige rui in het voorjaar (in het overwinteringsgebied). Kwikstaarten hebben doorgaans een bont verenkleed, met zwart, wit, geel en grijs. Mannetjes en vrouwtjes kunnen op grond van verenkleedkenmerken uit elkaar worden gehouden, vaak ook in winterkleed. De algemene Gele Kwikstaart vertoont een opmerkelijke geografische en individuele variatie, die vooral tot uiting komt in kleur en patronen op de kop. Het zijn alle vogels van de Oude Wereld, maar komen niet in Australiƫ voor. Vrijwel alle Palearctische kwikstaarten zijn trekvogels.

Alternative forms voor kwikstaarten : kwikstaart, Motacilla.

wagtails.jpg

kwikstaarten