leeftijd
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

De gemiddelde leeftijd of levensverwachting verschilt per vogelsoort. Doorgaans worden zangvogels (onderorde Oscines) minder oud dan niet-zangvogels. Zangvogels worden gemiddeld maar 1 tot 3 jaar oud. Bij niet-zangvogels loopt de gemiddelde leeftijd uiteen: hoenderachtigen worden enkele jaren oud, steltlopers en meeuwen (orde Charadriiformes) 5 tot 25 jaar. Er zijn albatrossen bekend die als volwassen vogel geringd zijn en na 30 of 40 jaar nog altijd op de broedplaats verschenen! Het sterftecijfer onder juvenielen is hoger dan onder volwassen vogels als gevolg van geringere bekwaamheid in het ontwijken van predatoren en het zoeken van voedsel. In het neststadium is het sterftecijfer door een groot verlies aan eieren en kuikens zelfs nog hoger.

Alternative form voor leeftijd : leeftijden.