moeras
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Meest laaggelegen wetlands met stilstaand water dat niet het gehele oppervlak bedekt, maar met verspreide meertjes en poelen, of oevers van rivieren en meren met semi-aquatische (gedeeltelijke boven water groeiende) vegetatie. Een moeras vormt dus een met water doordrenkt ecosysteem, gedomineerd door waterplanten. Meestal zijn in een moeras allerlei grasachtige planten en enkele houtige gewassen aanwezig. De belangrijkste moerasvormen zijn 1) zoetwatermoeras, 2) mangrove (zoutwatermoeras), 3) veenmoeras.

Alternative forms voor moeras : moerassen, moerassig.