ondersoort
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Een groep van) Meestal geografisch gescheiden populaties die zich morfologisch onderscheiden van andere populaties van dezelfde soort. De term ondersoort vervangt de wat verouderde term 'ras', hoewel de laatste ook nog in gebruik is. Ondersoorten worden aangeduid met een trinomiale naam, waarbij de derde naam toegevoegd is aan de binomiale soortnaam. De 'originele' ofwel oorspronkelijk beschreven vorm wordt dan de nominaatvorm genoemd; bij deze wordt de tweede (soorts)naam herhaald (bijvoorbeeld Sturnus vulgaris vulgaris). Een ondersoort is niet altijd duidelijk te onderscheiden en vaak gebaseerd op geografische uitersten binnen een continu verspreide soort.