ongewervelde
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Dieren die in de onderafdeling Metazoa (meercelligen) worden ingedeeld, maar, in tegenstelling tot de gewervelden, geen ruggewervels (of andere beenderen) bezitten.

Alternative form voor ongewervelde : ongewervelden.