onvolwassen
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Gebruikt voor alle stadia van een organisme voordat hij sexuele volwassenheid bereikt. Bij vogels duurt deze periode na het uitkomen enkele maanden tot een aantal jaren. Na het uitkomen noemt men een jong meestal een nestjong als hij de eerste weken in het nest blijft, of kuiken, donsjong, pul of pullus als hij snel na het uitkomen het nest verlaat. Kuiken kan ook voor nestblijvende jongen gebruikt worden. Nadat een jong het nest verlaten heeft en zijn eerste verenkleed heeft wordt hij juveniel genoemd. Andere termen beschrijven de mogelijkheid tot voortbewegen van een jonge vogel: nestvlieders zijn jongen die spoedig na het uitkomen het nest verlaten en zelfstandig kunnen rondlopen, nestblijvers zijn vaak naakt en blind en kunnen de eerste dagen niet eens staan. Nestvlieders hebben altijd een dicht donskleed, nestblijvers zijn kaal, hebben schaars dons of een volledig donskleed. Er is ook een soort tussenstadium tussen nestvlieders en nestblijvers, waarbij de jongen wel een volledig donskleed hebben maar in of vlakbij het nest blijven (bijvoorbeeld bij jagers Stercorariidae).

Alternative forms voor onvolwassen : donsjong, jong, juveniel, kuiken, nestblijver, nestvlieder, pul, pulli, pullus.