snavels
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

De uítstekende, met hoorn beklede kaken van een vogel (zie afbeelding). De kaken bestaan uit de bovensnavel of maxilla en de ondersnavel of mandibula. De volledige hoornstructuur wordt rhampotheca genoemd, de bovendelen gespecificeerd als rhinotheca en de onderdelen als gnathotheca. De belangrijkste functie is het grijpen van voedsel. In de snavel bevinden zich echter geen tanden, hoewel sommige groepen gezaagde snijranden (opgebouwd uit een hoornachtige structuur) bezitten, bijvoorbeeld eenden. Er bestaan vele snavelvormen en -typen, aangepast aan verschillende fourageermethoden. Zie de inleiding en 'mandibula'.

Alternative forms voor snavels : rostrum, snavel.

bill.jpg

snavel