strandlopers
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

(Deel van de) Triviale naam voor veel soorten behorend tot de familie Scolopacidae (orde Charadriiformes), meestal in combinatie (bijvoorbeeld Drieteenstrandloper) en in het meervoud de term om de meeste kleinere soorten mee aan te duiden. Het zijn bodembewonende kleine steltlopers (12-30 cm) met lange vleugels, poten en snavels. Zij zijn doorgaans in de buurt van water te vinden, waar ze fourageren op kleine ongewervelden. De meeste soorten broeden in subarctische of arctische streken en trekken na het broedseizoen naar gematigde of tropische gebieden.

Alternative forms voor strandlopers : Calidris, Limicola, strandloper.