verspreiding
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Het geografische gebied waarin een populatie, ondersoort, soort of soortgroep (geslacht, familie) voorkomt, maar ook gebruikt voor rangschikking van leden van een populatie of groep (lokale verspreiding). De studie van verspreiding wordt zoögeografie genoemd. De huidige verspreiding van soorten of groepen vanuit hun oorspronkelijke gebied is het resultaat van een proces dat radiale dispersie genoemd wordt. Verspreiding in het algemeen wordt beïnvloed door factoren als klimaat (voornamelijk temperatuur en neerslag, in relatie tot de specifieke aanpassingen van een vogel), de effecten ervan op het terrein, de configuratie van landmassa's in relatie tot het oorspronkelijke leefgebied en door de aanwezigheid van concurrerende soorten of populaties in gebieden die overigens geschikt en toegankelijk zijn. Hoewel vogels kunnen vliegen kunnen, naast oceanen voor landvogels, ook grote bergketens, woestijnen of aaneengesloten tropische regenwouden grenzen voor verdere verspreiding zijn. Ondanks dat zijn de meeste ordes (behalve de (niet-vliegende) loopvogels of ratiten) kosmopoliet of pantropisch (alleen in de tropen en niet in koudere regionen aanwezig). Genera zijn echter vaak veel beperkter in hun verspreidingsgebied. Bij verspreiding van vogels moet men rekening houden met de seizoenen: veel vogels hebben tijdens het broedseizoen een andere verspreiding dan erbuiten en niet-broeders hebben tijdens het broedseizoen ook vaak een andere verspreiding dan hun broedende soortgenoten. Een aantal soorten komt het hele jaar door in hetzelfde gebied voor. Voor specifieke zoögeografische zones, zie 'zone'.