weiland
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Min of meer permanent grasland, vaak omheind, met een of enkele soorten gras, of soms een grote hoeveelheid kruidachtige planten waarin grassen domineren, doorgaans gebruikt om vee in te laten grazen of om hooi te winnen.

Alternative form voor weiland : weilanden.