wetland
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Alle niet-mariene habitats met permanent of tijdelijk, stilstaand of stromend water.

Alternative form voor wetland : wetlands.