Sonogrammen

In dit programma worden zang en roep in diagrammen weergegeven in de vorm van een geluidsspectogram of sonogram. Deze geluidsillustraties zijn grafieken waarin het geluid in drie eenheden wordt weergegeven, namelijk frequentie (de verticale component, uitgedrukt in kilohertz), duur (de horizontale component (uitgedrukt in seconden) en amplitude van het geluid (weergegeven in dikkere of dunnere lijnen). Op deze wijze geeft een sonogram een akoestisch spectrum van een geluid. Verschillende geluiden verschijnen bijvoorbeeld als verticale banden over alle frequenties, terwijl een enkele zuivere toon wordt weergegeven als een dunne horizontale lijn.

Een voorbeeld van een sonogram:

Acrocephalus scirpaceus sonogram