grasland
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Algemene term voor natuurlijke gebieden met lage, aaneengesloten vegetatie, hoofdzakelijk grassen, zonder houtige gewassen of waterplanten.