verbrokkeld
A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Z

Hier gebruikt als duidelijk van elkaar gescheiden voorkomende maar in principe genetisch gelijke populaties, waarbij uitwisseling van genetisch materiaal (hybridisatie) onmogelijk is vanwege de onderlinge afstand.

disjunct.jpg

verbrokkeld