Welcome

Welkom bij "Vogels van Europa".  

Deze site bevat informatie over 447 soorten vogels die in Nederland en op het Europese continent voorkomen.

Voor elke vogel wordt informatie gegeven over de  verspreiding  in Europa, Noord-Afrika en Klein-Azië, en over het  habitat  (leefgebied), en worden sonogrammen en  eieren  afgebeeld.

Naast alle soorten die in Europa  broeden , zijn ook doortrekkers en wintergasten opgenomen. De verspreiding is op twee soorten kaarten weergegeven. De kaarten bij de soortbesprekingen omvatten Continentaal-Europa, het Middellandse Zeegebied, Groot-Brittannië, Ierland en IJsland. De interactieve kaarten onder ’Atlas’ gaan tot 45° oosterlengte, Madeira, de Canarische Eilanden, Noord-Afrika en Klein-Azië (zie ’ Verspreiding ’ voor meer informatie over deze kaarten).

Om de determinatie te vergemakkelijken zijn er illustraties en verspreidingskaarten, kan zang of roep beluisterd worden en wordt een beschrijving gegeven van de belangrijkste veldkenmerken. De site biedt tevens de mogelijkheid eieren van een groot aantal Europese soorten te determineren. De inleidende hoofdstukken geven algemene informatie over vogels, in de woordenlijst worden de vele technische termen uitgelegd.

De informatie en illustraties zijn hoofdzakelijk origineel, of gebaseerd op de meest recente standaardwerken, behalve de afbeeldingen van de eieren die uit Bädeker (1863) zijn overgenomen.