Uria lomvia

Wetenschappelijke naam:
Uria lomvia (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam:
Kortbekzeekoet

Vogelgroep:
Alken

Veldkenmerken. 42 cm. Iets groter dan Zeekoet, met nog vollere borst en kortere en dikkere snavel. Snavel met witte streep op rand van bovensnavel, maar een bleke snavelstreep komt ook voor bij Zeekoet. Lijkt in zomerkleed erg op Zeekoet, maar flanken wit en het wit op de borst vormt een punt in de bruine keel. Koppatroon in winterkleed lijkt meer op Alk dan op Zeekoet, met ook de wangen tamelijk donker (maar let op ruiende Zeekoeten).

Geluid. Alleen in broedkolonies een grommende roep als Zeekoet.

Voorkomen. Algemeen in het hoge noorden.

Habitat. Broedt op steile rotskusten. Overwintert op zee.

Voedsel. Voornamelijk vis, maar ook wel ongewervelde dieren.

%LABEL% (%SOURCE%)