Vanellus vanellus

Wetenschappelijke naam:
Vanellus vanellus (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam:
Kievit

Vogelgroep:
Plevieren

Veldkenmerken. 31 cm. Karakteristieke vogel van agrarisch gebied. Een forse, metaalgroene en zwart-witte plevierachtige, met lange kuif en brede zwarte borstband, contrasterend met witte onderdelen. Kenmerkend zijn de brede vleugels en de relatief langzame, flappende vlucht. Staart wit met brede zwarte eindband; onderstaartdekveren rossig-beige.

Geluid. Kenmerkende zang van mannetje in het voorjaar in opvallende buitelende baltsvlucht is 'kieoewiet kieoewiet'.

Voorkomen. Algemene broedvogel.

Habitat. Agrarische gebieden, drassige heidevelden, moerassen, duinen, etc.

Voedsel. Plevierachtige fourageermethode van lopen of rennen, stoppen, pikken. Heeft uitgebreid dieet van allerlei ongewervelden, die in of op de bodem leven.

%LABEL% (%SOURCE%)