Phoenicopterus roseus

Wetenschappelijke naam:
Phoenicopterus roseus Pallas, 1811

Nederlandse naam:
Flamingo

Vogelgroep:
Flamingo's

Veldkenmerken. 125-145 cm. Grote, onmiskenbare, roze, zwarte en witte watervogel met enorme, lange nek en poten, en merkwaardige, naar beneden gebogen snavel. In vlucht contrasteren vuurrode vleugeldekveren met zwarte slag- en handpennen; vlucht met uitgestrekte nek en poten. Snavelpunt zwart, roze aan basis; poten roze.

Geluid. Gansachtig; op grond babbelende en in de vlucht trompetterende geluiden.

Voorkomen. Broedt plaatselijk in vrij grote kolonies; ook buiten broedtijd in grote groepen.

Habitat. Beperkt tot open zoet-, zout of brakwater; lagunes, delta's, ondiepe kustwateren, grote meren.

Voedsel. Voornamelijk garnalen, insecten, schelpdieren, wormen en andere kleine ongewervelde dieren, algen en zaden. Fourageert lopend in ondiep water met de kop onder water tussen de poten.

Ei. Zonder tekening, basiskleur wit, raakt bezoedeld tijdens broeden. Schaal bedekt met onregelmatige kalkafzetting. Vorm subelliptisch/lang subelliptisch/ovaal/lang ovaal. Formaat 90 x 55 mm (77-103 x 48-60), gewicht 140 g.

%LABEL% (%SOURCE%)