Gallinula chloropus

Wetenschappelijke naam:
Gallinula chloropus (Linnaeus, 1758)

Nederlandse naam:
Waterhoen

Vogelgroep:
Koeten

Veldkenmerken. 32-35 cm. Een zwartachtige watervogel die van Meerkoet verschilt door kleiner formaat, rode bles, rode snavel met gele punt en witte strepen langs bovenflank. Heeft opvallende witte - in het midden door zwart gescheiden - onderstaartdekveren die getoond worden door voortdurend met de staart te wippen. Poten helder geelgroen. Beweegt tijdens zwemmen de kop van achter naar voren. Stijgt moeizaam en met een aanloop van water op. Juveniel bruiner dan adult, met witte kin en keel en groenbruine snavel en bles.

Geluid. Normale roep een scherp, kraaiend 'kurrk' en 'kittik'.

Voorkomen. Zeer algemene standvogel en zomergast.

Habitat. Bewoont vele soorten zoetwater, zoals meren en rivieren met oeverdekking, kanalen, sloten, stadsparken en moerassen; zoekt ook voedsel op grasland maar steeds in nabijheid van water of dekking.

Voedsel. Fourageert zwemmend, lopend over drijvende waterplanten of op weilanden, gazonnen, etc. Eet zowel plantaardig als dierlijk voedsel.

%LABEL% (%SOURCE%)