Recurvirostra avosetta

Wetenschappelijke naam:
Recurvirostra avosetta Linnaeus, 1758

Nederlandse naam:
Kluut

Vogelgroep:
Steltlopers

Veldkenmerken. 43 cm. Overwegend witte verenkleed met scherpe zwarte tekening, de opvallende omhooggebogen snavel en de lange blauwe poten maken de Kluut onmiskenbaar. Juvenielen hebben bruinige tekening op bovenzijde. In vlucht steken poten voorbij de staart uit. Fourageert lopend in modder en ondiep water met heen en weer zwaaiende bewegingen van de kop. Kan goed zwemmen. Broedt in kolonies, meestal op zanderige vlaktes, moerassige weilanden, opspuitterreinen, etc., meestal nabij water (ook brak en zout).

Geluid. Melodieus 'kliep' of 'kluut'.

Voorkomen. Plaatselijk algemene broedvogel, elders zeldzaam.

Habitat. In broedseizoen aan moddervlaktes, zowel aan kust als in binnenland. Buiten broedseizoen aan allerlei ondiep open water met modderige bodem.

Voedsel. Allerlei ongewervelden (wormen, kreeftachtigen, insecten). Fourageert zowel door met behulp van gezichtsvermogen prooien op te pikken als door op de tast prooi te vangen door met punt van de snavel door bovenste modderlaag te zwaaien.

%LABEL% (%SOURCE%)