Key: Step 87. Futen met zwart aan de snavelbasis

Geoorde Fuut

In de vlucht een witte band langs de achterrand van de vleugel. Omhooggerichte snavel

Podiceps nigricollis

Dodaars

In de vlucht, donkere vleugel

Tachybaptus ruficollis

Kuifduiker

In de vlucht een zwarte band langs de achterrand van de vleugel. Rechte snavel

Podiceps auritus
Decision path